تاریخچه بسکتبال

ورزش بسکتبال جزء ورزش های پر طرفداری است که کمتر کسی وجود دارد که با آن آشنا نباشد . یا حداقل برای یک بار توپی را به طرف سبد بسکتبال پرتاب نکرده باشد. در نتیجه تصمیم گرفتیم در این مقاله به تاریخچه بسکتبال بپردازیم . و در مورد چگونگی آغاز این ورزش پرطرفدار صحبت کنیم: […]