info@arsensports.com

آرسن اسپورت

آکادمی ورزشی آرسن با هدف استعداد یابی و استعداد پروری جوانان ایرانی بوجود آمده.

این آکادمی در راستای چنین هدفی اقدام به استفاده از ماهرترین و باتجربه ترین افراد در زمینه های مختلف ورزش کرده است.

شما می توانید با ثبت نام در آکادمی آرسن از مربیان با تجربه و حرفه در هر زمینه ی ورزشی استفاده فرمایید.

اعضای آکادمی ترید فارسی

سیما فرحناک

مربی شنا بانوان

آرزو شاه میوه

روانشانسی کودک و نوجوان

یحیی قیصری

مربی واترپلو آقایان

۱۱۱۱۱

۱۱۱۱۱۱